Başkan'dan Mesaj

BAŞKAN’DAN

“İnsanın ruhu kandil, bilim onun aydınlığı ve bilgelik de kandilin yağı gibidir. Bu yanar ve ışık saçarsa o zaman sana ‘diri’ denilir.” der bilimin büyük üstadı (eş-Şeyhu’r-Reis) İbn Sina.

Üç yüz yıl boyunca topraklarımızda hüküm süren Anadolu Selçuklu Devleti’ne yaklaşık iki yüz yıl başkentlik yapmış olan şehrimiz, tarih boyunca daima bilimin ve düşüncenin ışığını kollamıştır. Bunun yanından kadîm medeniyetinden devraldığı bilimin ışığını muhafaza etmeyi ve onunla geleceği aydınlatmayı kendine görev bilmiş bilim insanları da yetiştirmiştir. Hz. Pîr Mevlânâ Celaleddin Rûmi, Sadreddin Konevi, Şems-i Tebrizi gibi düşünürler bu toprakları kendilerine yurt edinmiş, günümüzde klâsikler haline gelen kıymetli eserlerini kaleme almışlardır. Urmevî gibi kelâm ve fıkıh bilginleri de, yine Konya’mızın yetiştirdiği önemli alimlerden birisi olarak bugün anılmaktadır.

Sadreddin Konevi Hazretlerinin ifade ettiği gibi, "Bilgi varlığa tabidir. Başka bir ifadeyle, her nerede varlık var ise ilim de hiçbir şekilde kendisinden ayrılmaksızın onunla beraber vardır.” Konya, bu anlamda “Konya Modeli Belediyecilik” temasıyla eğitime ve öğretime hak ettiği kıymeti vermektedir. Bizler de bu şehrin tarihinin ve insanının emeğine yakışır şekilde var gücümüzle çalışmaya gayret ediyoruz. Bu noktada şehrimizin markası haline gelen ve sayısı hızla artan Bilgehanelerimizin, şehrimizin her çocuğunun sokağında harflerden bir yuva olarak yer almasını hedefliyoruz. Çocuklarımızın eğitimleri noktasında hiçbir noksanlık yaşamadan, erdemli, güzel ahlâklı ve geçmişinden devraldığı bilim mirasını göğsünde gururla taşıyan, bu mirası geleceğine hazırlayan gençler olmaları en büyük temennimiz.

Ülkemizin millî teknoloji hamlesi olarak çalışmalar yürüten T3 Vakfı işbirliğinde İbn Sina Bilgehanemizde “Bilim Konya” atölyelerini hizmete açtık. Atölyeler kapsamında çocuklarımızı Teknoloji Atölyesi, Doğa Atölyesi, Tasarım Atölyesi, Matematik Atölyesi, Astronomi Havacılık ve Uzay Atölyeleriyle buluşturduk.

İslam medeniyetinin mirası doğrultusunda bilim ve düşünce kandiliyle ülkemizin bugününü ve yarınlarını daima aydınlık tutacak olan sevgili çocuklarımıza parlak bir istikbal ve hayırlı bir ömür diliyor, tüm çocuklarımızı Bilim Konya’mıza davet ediyorum.

Uğur İbrahim Altay
Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı