Matematik Atölyesi

Matematik Atölyeleri, öğrencilerin günlük hayat problemlerine karşı kendi çözüm yollarını oluşturma becerilerini geliştirmeyi ve matematik bilimine karşı olumlu duygular geliştirmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Öğrenciler Matematik Atölyeleri'nde, geometrik ve cebirsel kavramların öğrencide anlamlı hale gelmesi amacıyla bilgisayar, mobil uygulama, simülasyon ve üç boyutlu modellemelerden faydalanmaktadır. Doğal sayılar, tam sayılar, kesirler, açılar, alan, hacim gibi çeşitli matematiksel kavramların günlük hayattaki önemini fark ederek parfüm atölyesi, Mimar Sinan atölyesi, örüntüler atölyesi gibi çeşitli derslerle STEM projeleri üzerinde bireysel ve takımlar halinde çalışırlar.

 

Matematik Atölyesi