Bilim Konya Yazılı Sınav Önemli Bilgiler

 

 

BİLİM KONYA UZUN DÖNEMLİ EĞİTİMLER TEKNOFEST TAKIMLARI
YAZILI SINAV YÖNERGESİ
2024

 

Sınav Bilim Konya tarafından yapılacaktır.

Soru adeti: 40

Süre: 100 dakika

Yazılı Sınav Tarihleri: 13-14 Ocak 2024

Sınav Yeri: Bilim Konya binası (İbn-i Sina Bilgehane)

Sınav Yeri Adres: Yazır, Saray Bosna Sk. No:7, 42250, 42250 Selçuklu/Konya

 

“Sınav tarihi ve saati tarafınıza SMS ile bildirilecektir.”
“Sınava gelirken yanınızda kimlik kartı, kurşun kalem ve silgi getirmeyi unutmayınız.”

 

Sınavdan en az 20 dk önce bina önünde hazır olmaları gerekmektedir.

 

Birinci Aşama: Yazılı Sınav Konu Başlıkları

  • Matematik
  • Algoritma
  • Fen
  • Genel Kültür

Bölümlerinden oluşmaktadır. Sınav 40 sorudan oluşmakta ve 100 dakika sürmektedir. Sınav sorularında muhakeme, verileri okuyabilme ve yorumlama, çıkarım yapabilme, problemi tespit edebilme, kritik düşünebilme, araştırma yapabilme ve değişken belirleme becerileri ölçülür. Sınav, teorik bilgilerin değil becerilerin ölçüldüğü sorular içerir. Sınavda doğru sayıları esas alınır ve yanlışlar doğruları etkilemez.

İlk 60 dakika sınavdan çıkış yoktur.

“Yetenek Görüşmesine girmeye hak kazanan adaylara SMS ile dönüş sağlanacaktır.”

 

İkinci Aşama: Yetenek Görüşmesi

İlk aşama olan yazılı sınavda en yüksek puanı alan 72 öğrenci (ortaokul: 72, lise: 72) Yetenek Görüşme’sine girmeye hak kazanır.


Bu aşamada öğrencilerin kendilerine yöneltilen sorulara verdikleri cevaplardaki problem çözme, özgün düşünme, alana dair ilgi ve araştırma merakı, üretken ve yenilikçi çözüm üretme, kendini ifade edebilme gibi becerileri dikkate alınarak değerlendirme yapılır. Değerlendirmeler sonucunda eğitime hak kazananlar için nihai sonuçlar açıklanır.

Eğitimler haftada 2/3 gün ve 6/9 saat olacak şekilde planlanmıştır. Eğitim saatleri öğrencilerin okuldan çıktıkları saat dikkate alınarak en uygun şekilde hazırlanacaktır.

Sınıflar 12 kişiden oluşacaktır.

 

  • Ortaokul kontenjan: 12 x 2= 24 öğrenci
  • Lise kontenjan: 12 x 2= 24 öğrenci